Mechanika

Strojní součásti - závitové spoje

Závity, šrouby, klíče, matice, podložky, díry (normy v strojírenství ČSSR).
závit průměr hlavy šroubu
s válcovou hlavou ČSN 02 1131
vnější průměr podložky
pro šrouby s válcovou a půlkulatou hlavou ČSN 02 1703
rozměr klíče
(ne pro malé matice)
průměr díry
pro řezání vnitřního závitu
průměr dříku
pro řezání vnějšího závitu
matice přesná šestihranná : díry pro šrouby:
ČSN 02 1050
stoupání závitu
standardní
(π⋅D/s)
malý průměr normální, výška nízká, výška průměr díry jemná H12 zkosení hrany díry ×45°
M2 3,6 mm 4,5 mm 4 mm 1,7 mm - mm 1,567 mm 1,6 mm 1,2 mm 2,2 mm 0,15 mm 0,4 mm
(15,7)
M2,5 4,5 mm 5 mm 4,5 mm 2,1 mm - mm 2,013 mm 2 mm 1,6 mm 2,7 mm 0,15 mm 0,45 mm
(17,5)
M3 5 mm 6 mm 5,5 mm 2,5 mm - mm 2,459 mm 2,4 mm 1,6 mm 3,2 mm 0,2 mm 0,5 mm
(18,8)
M4 7 mm 8 mm 7 mm 3,3 mm 3,9 mm 3,242 mm 3,2 mm 2 mm 4,3 mm 0,3 mm 0,7 mm
(18)
M5 8,5 mm 9,5 mm 8 mm 4,2 mm 4,8 mm 4,134 mm 4 mm 2,5 mm 5,3 mm 0,3 mm 0,8 mm
(19,6)
M6 10 mm 11 mm 10 mm 5,0 mm 5,8 mm 4,917 mm 5 mm 3 mm 6,4 mm 0,3 mm 1 mm
(18,8)
M8 12,5 mm 14 mm 13 mm (14 mm) 6,7 mm 7,8 mm 6,647 mm 6 mm 5 mm 8,4 mm 0,5 mm 1,25 mm
(20,1)
M10 15 mm 18 mm 17 mm 8,4 mm 9,75 mm 8,376 mm 8 mm 6 mm 10,5 mm 0,5 mm 1,5 mm
(20,9)
M12 18 mm 20 mm 19 mm 10,1 mm 11,7 mm 10,106 mm 10 mm 7 mm 13 mm 1 mm 1,75 mm
(21,5)

Některé součásti „nemetrických“ rozměrů lze nalézt na adrese Colin's Mechanical Data Page, nebo v článku "Závity v palcových mírách", autor Fr. Louda, v časopise ARadio konstrukční elektronika, ročník 1996, číslo 2, strany 73 – 75. Školní dokument SAO - dílenské cvičení ZÁMEČNICKÁ DÍLNA OSNOVA. Die Hoffmann Group Schnittwert-Tabellen. Metrický závit - Wikipédia. Rozměry předvrtaných otvorů pro závity. Šroub :: MEF. O technologii spojů pomocí Vrutů. Nemetrické závity viz : Thread Dimensions (Machining Doctor). Portál pro strojní konstruktéry (praktické informace ZÁVITY).

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou podle DIN 7985 (v sortimentu obchoďáků à la bau*).
závit M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
průměr hlavy ≤ [mm] 4 5 6 8 10 12 16 20
výška hlavy ≤ [mm] 1,72 2,12 2,52 3,25 3,95 4,75 6,15 7,5
šroubovák PHILLIPS # 1 1 1 2 2 3 4 4
průměr drážky PH [mm] 2,5 2,7 3,1 4,6 5,3 6,8 9,0 10,2
průměr drážky PZ [mm] 2,4 2,6 3,0 4,3 5,0 6,7 8,8 9,9
délka závitu [mm] dostupné v délkách
5 X X X X
6 X X X X X
8 X X X X X X
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X X X
18 X X X X X X X X
20 X X X X X X X X
22 X X X X X X X
25 X X X X X X X
30 X X X X X X
35 X X X X X
40 X X X X X
45 X X X X
50 X X X X
55 X X X
60 X X X
65 X X
70 X X
80 X X
85 X
90 X
100 X

Pohon šroubu (drážka v hlavě šroubu) viz List of screw drives. Torx.

Mezní úchylky netolerovaných rozměrů

Mezní úchylky pro netolerované (volné) délkové rozměry, vnitřní a vnější osazení, průměry děr a hřídelů, rozteče děr a pod. podle ČSN 01 4240. Platí nová norma ČSN ISO 2768.
třída přesnosti druh rozměru rozsah jmenovitých rozměrů od — do [mm]
 0,5 — 3   3 — 6   6 — 30   30 — 120   120 — 315   315 — 1000 
přesná
f
vnější rozměry 0
−0,1
0
−0,1
0
−0,2
0
−0,3
0
−0,4
0
−0,6
vnitřní rozměry +0,1
0
+0,1
0
+0,2
0
+0,3
0
+0,4
0
+0,6
0
jiné délkové rozměry ±0,05 ±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,3
střední
implicitní, není-li na
výkresu uvedeno jinak

m
vnější rozměry 0
−0,2
0
−0,2
0
−0,4
0
−0,6
0
−1
0
−1,6
vnitřní rozměry +0,2
0
+0,2
0
+0,4
0
+0,6
0
+1
0
+1,6
0
jiné délkové rozměry ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8
hrubá
c
vnější rozměry 0
−0,3
0
−0,4
0
−1
0
−1,6
0
−2,4
0
−4
vnitřní rozměry +0,3
0
+0,4
0
+1
0
+1,6
0
+2,4
0
+4
0
jiné délkové rozměry ±0,15 ±0,2 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2
velmi hrubá
v
vnější rozměry 0
−0,3
0
−1
0
−2
0
−3
0
−4
0
−6
vnitřní rozměry +0,3
0
+1
0
+2
0
+3
0
+4
0
+6
0
jiné délkové rozměry ±0,15 ±0,5 ±1 ±1,5 ±2 ±3

ISO 2768-1, ISO 2768-1:1989(en) , Tolerance netolerovaných rozměrů, Technická dokumentace, Kvalitativní parametry v obrazové dokumentaci.

Oceli

Stránka Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření ČSN 42 0002:1976.

Bimetallic Corrosion.

Značky na výkresech

Grafické označování řezů a průřezů.

Grafické označování řezů a průřezů.

Označování přířezů materiálů.

Označování přířezů materiálů.

Druhy tolerance tvaru a polohy.

Druhy tolerance tvaru a polohy.

Podle knihy Ján Veselovský a kolektiv, Technické kreslenie, Alfa + SNTL.

… písaného strojom: tyč kruhová '⌀ 20‒500'; tyč čtyřhranná '4HR 10‒500'; tyč šestihranná '6HR 24‒400'; tyč plochá '≠ 15×5‒6000'; úhelník rovnoramenný 'L 40×4‒650'; úhelník nerovnoramenný 'L 80×50×5‒900'; tyč I 'I 100‒2000'; tyč T 'T 80×60‒1500'; tyč U 'U 100‒4000'; trubka 'TR ⌀60×3‒400'; plech 'P 2×200‒1000'.

Chemie

Mytí a mazání v elektronice a jemné mechanice

Podle zkušeností z praxe a doplněno podle článku „Svépomocný čistič kontaktů“ autora Karel Janoušek, uveřejněný v rubrice „Jednoduchá zapojení pro volný čas“ v časopise Praktická elektronika, ročník 2008, číslo 2, strany 6 a 7.

Směsi podle účelu použití.
použití líh technický isopropylalkohol čistý olej parafinový medicinální mýdlo, jar, soda (1) voda destilovaná technická poznámka
čištění kontaktů - 100 % - - -  
100 % - - - -  
čištění páskové dráhy a hlav magnetického záznamu (mgf., disky, video a pod.) - 100 % - - -  
čištění médií CD a DVD - 25 % - - 75 % Na vlastní odpovědnost, viz Jak mám s disky CD zacházet a jak je mám uchovávat? FAQ - Jak mám s disky CD zacházet a jak je mám uchovávat? (2)
mytí drobných mechanických dílů (otočné vzduchové kondenzátory, převody) 5 % - - 2 až 5 % do 100 % Umýt, ihned vysušit, ihned namazat nebo konzervovat!
konzervování - do 100 % ≤ 2 % - -  
mazání kontaktů přepínačů ISOSTAT - do 100 % ≤ 5 % - -  
čištění zaplavené elektroniky - Čištění elektroniky po záplavě

(1) Neionogenní tenzid, Chemie pro šílence 32. Z pěny zrození, soda, uhličitan sodný N2CO3, Chemie pro šílence 34. Soda nad zlato..

(2) Citace ze dne 2014-02-26 a stránky http://www.verbatim-europe.cz/cz_17/support.html?con=50 :
Jak mám s disky CD zacházet a jak je mám uchovávat?

Bezpečnostní pravidla

Pozor, některé složky jsou hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti! Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí. Je nezbytné seznámit se s příslušnými bezpečnostními pravidly a přesně je dodržovat nejen při práci, použití, manipulaci, přepravě, likvidaci, skladování, atd. Před zapnutím přístroje je třeba nechat ošetřované díly zcela vyschnout.

Ředění roztoků

Znázornění směšovací rovnice graficky. Součet ploch.

Ředění roztoků popisuje směšovací rovnice:

k1 × V1 + k2 × V2 = k3 × (V1 + V2)

kde V jsou objemy a k jsou koncentrace. Koncentrace je poměr množství látky ku celkovému objemu směsi. Na levé straně rovnice jsou složky a na pravé straně rovnice je směs. Je-li složka čistá, pak k = 1. Odkazy na Internetu o ředění roztoků: VÝPOČTOVÉ ÚLOHY K UČIVU O ROZTOCÍCH, Roztoky.

Lepení

PORADNA na UHU.cz, obsahuje také:

Bezpečnost v chemii

Výbuchy v laboratořích, aneb zrádný isopropylalkohol :: Třetí Ruka: … Právě z tohoto důvodu je např. v USA isopropylalkohol (neboli 2-propanol) zařazený z hlediska možné tvorby peroxidů do patřičné skupiny a skladovaný by měl být v laboratorních podmínkách s vyloučením světla a tepla a ne déle než 12 měsíců po prvním otevření balení. …

Elektrotechnologie

Pájení

Cílem pájení v elektrotechnice je vytvoření spojení pájených dílů s dobrou elektrickou vodivostí, s dostatečnou mechanickou pevností a dlouhou životností. Pájené díly, pájka, tavidlo, pájedlo. Dodavatelé materiálů (nejen) pro pájení ELCHEMCo, Pájky | Kovohutě Příbram.

Teplota tavení pájky: pro měkké pájení < 450 °C (základ složení pájky Sn, Pb), pro tvrdé pájení > 450 °C (základ složení pájky Al, Ag, Cu-P, CuZn). Pájka pro měkké pájení, slitina z 60% Sn + 40% Pb má teplotu tavení 185 °C.

Tavidla

Normy pro tavidla: ČSN EN 29454-1 Tavidla pro měkké pájení. Klasifikace a požadavky. Část 1: Klasifikace, označování a balení; DIN EN 61190-1-1 attachment materials for elektronic assmebly.

Tavidla: klasifikace dle EN 29454-1
typ základ aktivátor skupenství
1
pryskyřice
1
kalafuna
1
bez aktivátoru
A
tekuté
2
syntetická pryskyřice (bez kalafuny)
2
s halogenidy
2
organické
1
vodou rozpustné
3
bez halogenidů
2
vodou nerozpustné
B
pevné, tuhé
3
anorganické
1
soli
1
chlorid amonný (NH4Cl, salmiak)
2
bez chloridu amonného
2
kyseliny
1
fosforečná kyselina
C
pasta
2
ostatní kyseliny
3
zásady
1
aminy a nebo amoniaky

Příklad označení: DIN EN 29454-1 / 3.1.1.C

Tavidla: porovnání klasifikace podle DIN 8511 a EN 29454-1
DIN 8511EN 29454
Tavidlo, jehož zbytky způsobují korozi
F-SW-11 3.2.2
F-SW-12 3.1.1
F-SW-13 3.2.1
Tavidlo, jehož zbytky mohou působit za určitých podmínek korozivně
F-SW-21 3.1.1
F-SW-22 3.1.2
F-SW-23 2.1.3 nebo 2.2.1 nebo 2.2.3
F-SW-24 2.1.1 nebo 2.1.3 nebo 2.2.3
F-SW-25 2.1.1 nebo 2.2.2
F-SW-26 1.1.2
F-SW-27 1.1.3
F-SW-28 1.2.2
Tavidlo, jehož zbytky nepůsobí korozivně
F-SW-31 1.1.1
F-SW-32 1.1.3
F-SW-33 1.2.3
F-SW-34 2.2.3

Vytvořeno podle dokumentu STANNOL technické informace Standards for soldering fluxes. Aby se příště ověřilo tvrzení „taky obchodníka“ o nekorozivnosti tavidla. Technický list k výrobku MTL-468 (klasifikace 1.1.2.C), Technický list k výrobku MTV-125R (klasifikace 2.1.2.C).

Technologie

Dokument NASA-STD-8739.3 SOLDERED ELECTRICAL CONNECTIONS; Diplomová práce Bc. Lenka Smeliková, KONTROLA KVALITY PÁJENÉHO SPOJE A DESIGN OF EXPERIMENTS U STROJNÍHO PÁJENÍ VLNOU. Instruktážní videa Basic Soldering Lessons 1 - 9, 1958 "ABOVE AND BEYOND" NASA SOLDER & SOLDERING TECHNIQUES ELECTRONICS INSTRUCTIONAL FILM XD48824, HAND SOLDERING 1944 SOLDERING IRON TRAINING FILM 54014.

Dráty lakované polyuretanovými laky jsou pájitelné; je možné je pájet bez odstraňování laku. Při teplotách > 340 °C mizí lakový povlak díky nízké tepelné odolnosti polyuretanu. Vznikající plyny jsou zdraví škodlivé! Článek Alan Yates' Laboratory - Solderability of Enamelled Copper Wire.

Materiály pro elektrotechniku

Tepelná odolnost materiálů
TŘÍDA MAX. TEPLOTA
[°C]
Y < 90 neimpregnované
A < 105 impregnované
E < 120
B < 130
F < 155
H < 180
C > 180