Vyrovnávací nabíječ olověných akumulátorů

Fotografie
vnějšího vzhledu vyrovnávacího nabíječe Pb akumulátorů.

Tento nabíječ jsem si zhotovil a používám k takzvanému konzervačnímu nabíjení olověných akumulátorů. Obrázek se schématem
zapojení vyrovnávacího nabíječe Pb akumulátorů. Pomohl mi sice prodloužit životnost akumulátoru v automobilu hlavně přes zimu, až do dalšího léta, prakticky o rok, ale konzervační nabíjení není určeno k záchraně akumulátoru již vadného nebo akumulátoru s končící životností. Transformátor je „černé kontrolkové trafo“ ze systému spínačů T6, typ TR2 220/24V 2VA 40÷60Hz, zcela zapouzdřený v izolační hmotě a měl by vyhovovat tehdejší normě ČSN 35 1330 Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Žárovka je automobilová s bajonetovou paticí a je umístěna v odpovídající objímce, aby její výměna byla snadnější. Žárovka přispívá svou nelineární charakteristikou ke stabilizaci nabíjecího proudu, intenzitou svitu signalizuje velikost nabíjecího proudu a též může při poruše zafungovat jako pojistka. K usměrnění je použita běžná menší zdrojová dioda KY706F. Celý nabíječ je vestavěn do krabičky typu „trafo do zdi“, koupené v GME pod označením u-adapter V za 55 CZK (1997). Na výstup je připojena dvoumetrová šňůra opatřená zástrčkou na montážní lampu. Touto se nabíječ připojuje do elektrické instalace automobilu. Střední nabíjecí proud závisí na použité žárovce. Na zhotoveném exempláři byly naměřeny hodnoty uvedené v tabulce.

Nabíjecí proud pro Pb akumulátor 12 V.
žárovka Istřední
TESLA
24 V/2 W
cca 20 mA
PHILIPS
12 V/2 W
cca 40 mA
TESLA
6 V/2 W
cca 80 mA

Literatura říká, že konzervační proud má být 1/500 až 1/1000 kapacity akumulátoru v Ah. Například tedy akumulátor s jmenovitou kapacitou 44 Ah má mít konzervační proud v rozsahu 44 až 88 mA. Pro konzervační nabíjení akumulátoru 12V/35Ah doporučuje kniha [1] hodnotu konzervačního proudu 20 mA, nebo 40 mA je-li akumulátor starší. Tento vyrovnávací nabíječ používám s akumulátorem olověným, klasickým údržbovým, s nalévacími zátkami. Je-li nabíječ vhodný i pro olověné akumulátory jiného provedení, nevím, nezkoumal jsem to.

Následující fotografie zachycují vnitřní uspořádání mnou zhotoveného nabíječe z roku 1997.

Fotografie otevřeného vyrovnávacího nabíječe Pb akumulátorů.  Fotografie vnitřního uspořádání vyrovnávacího nabíječe Pb akumulátorů. 
Štítek transformátoru.

V zákoutích Internetu byli nalezeny další zajímavé informace o olověných akumulátorech, zvláště doporučuji dokument [2] a také stránky [3]. Řada variací na téma konzervátor autobaterie je uvedena v [5]. A pro inspiraci ještě odkaz do komerční sféry, viz [6] a [7]. Souhrn informací o startovacích akumulátorech v [8].

Literatura

[1] M. Arendáš, M. Ručka, kniha Nabíječky a nabíjení; BEN technická literatura, Praha 1995.
[2] Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D, kapitola 6. Olověné akumulátory.
[3] Elektrochemie.
[4] Miroslav Novák, článek Desulfatace a regenerace autobaterií; časopis Praktická elektronika, ročník 2008, číslo 2, strana 21.
[5] Jaroslav a Jan Dolák, Konzervátor autobaterie.
[6] Nabíječe - konzervátory autobaterií K&K.
[7] EPRONA, a.s.|Vývoj a výroba nabíjecí a napájecí techniky, zdroje pro elektrochemii, rozvaděče, povrchové úpravy, strojírenská výroba.
[8] Marconi K1400; Skoro vše o akumulátorech a nabíjení aneb letem světem startovacích olověných akumulátorů .