Držák multimetru

Obrázek s výkresem držáku multimetru typ DT830D.

Při práci s elektronikou je základní potřebou mít možnost měřit napětí, proud a ověřit průchodnost spoje. Pro tato běžná dílenská měření jsem si zakoupil konfekční číslicový multimetr, prodávaný za 99 CZK v obchodním domě typu bau*bach. Ten můj nese označení DT830D a měří stejnosměrné napětí a proud, střídavé napětí, odpor, zesilovací činitel bipolárních tranzistorů a akusticky indikuje průchodnost spojů. Po zakoupení byla přesnost multimetru na některých rozsazích pro měření stejnosměrného napětí a proudu ověřena porovnáním s mým jiným tzv. referenčním měřidlem s výborným výsledkem.

Ovšem při práci zjistíme, že multimetr kapesního provedení po stole pořád cestuje, je tam kde být nemá a překáží - lepší by byl přístroj ve stolním provedení. Řešení jsme nalezl na internetových stránkách [1]. Spočívá ve vložení kapesního multimetru do jednoduchého držáku a tento se připevní na vhodné místo pracoviště.

Můj exemplář držáku je zhotoven z hliníkového plechu tloušťky 2 mm a je tvořen dvěma díly tvaru pásku šířky přibližně 35 mm. Jeden pásek je vytvarován podle pouzdra multimetru a napružen do té míry, aby jej bezpečně svíral; provedení je vidět na vedlejším ideovém výkresu. Druhý pásek je pak dvěma vruty upevněn (v mém případě) na předním okraji vnější plochy levé bočnice policové nadstavby. V celek je držák spojen dvěma šrouby M3 se zapuštěnou hlavou.

Fotografie držáku s vloženým multimetrem typ DT830D.  Fotografie držáku s vyjmutým multimetrem.

Popsaný držák se jednoznačně osvědčil. Je to velmi praktický doplněk pracoviště.

Literatura

[1] Ing. Petr Prause, OK1DPX, Držák multimetru, internet, http://www.quido.cz/qrp/drzmer/drzmerc.htm drzmerc.