Tabulky různé

Vyjádření poměru výkonů v logaritmické míře

Poměr výkonů a dB.
dB 0 10 20 30 40 50 60
0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 2 5 8 9 2 5
2 1 5 8 4 8 9 3
3 1 9 9 5 2 6 2
4 2 5 1 1 8 8 6
5 3 1 6 2 2 7 8
6 3 9 8 1 0 7 2
7 5 0 1 1 8 7 2
8 6 3 0 9 5 7 3
9 7 9 4 3 2 8 2

Výborný nápad, taková tabulka. A na papíře, nežere elektřinu! Našel jsem ji na slovenském webu v článku od OM0AAO Ako pohodlne a rýchlo previesť pomer dB na výkon a opačne. Je tam uveden i  původní pramen: časopis cq-DL 4/78, strana 168. A ještě jednou: Miroslav Baranovič; Decibely rýchle a presne; časopis Radiový konstruktér, ročník 1975, číslo 2, strany 58 až 59.

Příklad použití: Při poměru výkonů 23 dB je dekadický poměr výkonů roven 199,5262. V políčku v průsečíku sloupce 20 dB a řádku 3 dB umístíme vpravo od číslice 9 zde se nacházející, desetinnou čárku. Z celého řádku 3 dB čteme číslo výsledku poměru 199,5262.

Výpočet poměru výkonu P k zvolenému referenčnímu výkonu P0decibelech (deci = desetina, logaritmus dekadický, poměr ku referenci): P dB = 10 log 10 ( P P 0 ) P_{dB} = 10 cdot log_{10}( {P} over {P_{0}} )

Výpočet poměru výkonů z napětí na stejném odporu: P dB = 20 log 10 ( U U 0 ) P_{dB} = 20 cdot log_{10}( {U} over {U_{0}} )

P0 = 1 mW = 0,775 V × 1,29 mA ... @ 600 Ω ... dBm ... telefony, zvukaři
P0 = 1 mW = 0,224 V × 4,47 mA ... @ 50 Ω ... dBm ... radiotechnika
P0 = 1 mW = 0,274 V × 3,65  mA ... @ 75 Ω ... dBm ... radiotechnika

Hodnotné vysvětlení k tématu decibel je v článku Výpočty s decibely. Pochopit logaritmy Logaritmy pre začiatočníkov | docent Zbyněk Kubáček | Čo je to logaritmus a mocnina - YouTube.

Technická dokumentace, popisy ve schématech

Formáty výkresů A0 až A4 v základní poloze.

Formáty výkresů A0 až A4 v základní poloze.

Návod k produktu je nedílná součást dodávky. Norma EN 62079:2001 „Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace“, která je zavedena do soustavy českých technických norem jako ČSN EN 62079 (01 3782) vydána v listopadu 2001 (idt IEC 62079:2001). Přehled Uspořádání nové třídy ČSN 01 37xx "Dokumentační normy – Průmyslové systémy", Bc. Lukáš Procházka Elektrotechnická dokumentace. Papír: Formát papíru, Formáty výkresů kontra Kreslenie výkresovej dokumentácie v elektrotechnike: Formáty výkresov pre technickú dokumentáciu sa určujú podľa normy STN EN ISO 5457 (01 3110). Základné formáty sú A0, A1, A2, A3 a A4. … Prednostne sa používajú v základnej polohe – ležatej, v odôvodnených prípadoch sa formáty A1, A2, A3 a A4 môžu použiť v pomocnej polohe – stojatej. … Výkresy formátu A4 sa nemajú zaraďovať do ucelenej dokumentácie v ležatej polohe. … Pri kreslení dlhých predmetov, elektrických vedení a pod. sa môžu použiť doplnkové formáty. Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 3 Technické normy pro dokumentaci používanou v elektrotechnice Zhotovování dokumentů a dokumentace. DCC, IEC 61355 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Elektrotechnické kreslení. Doplňující materiály k předmětu TECHNICKÁ PRAKTIKA ELEKTRO - všehohuť užitečných informací. List of International Electrotechnical Commission standards - Wikipedia. Úřad pro publikace – Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů – 4.4 Identifikátory přidělené Úřadem pro publikace, Digital object identifier – Wikipedie.

Symboly pro značení logických členů

& - logický součin; 1 - logický součet, invertor; =1 - exkluzívní součet, xor; G - vstup pro ovládání třetího stavu; ST - Schmittův klopný obvod; > - výkonový člen; Z - třístavový výstup; # - montážní člen, výstup otevřený kolektor; T - bistabilní klopný obvod, trigger; TE - bistabilní klopný obvod ovládaný hranou, trigger edge; TMS - bistabilní klopný obvod master-slave, trigger master-slave; TEMS - trigger edge master-slave; MX - multiplexer; X/Y - převodník kódu; AL - aritmetickologická funkce; == - komparátor číslicový; RG nebo RGL - registr paměťový; RG< - registr posuvný; CT2 - čítač dvojkový (binární); CT10 - čítač dekadický; CT> - čítač vpřed; CT< - čítač vzad; CT<> - čítač obousměrný; DM - paměť; DMC - paměť ROM;

Hodnoty a typy součástek

Kapacita kondenzátoru 10 μF je ve schématu vyznačena 10u nebo 10μ, kapacita 2,2 mF jako 2m2. Kondenzátor s hodnotou 680 nF jako 680n a s hodnotou 1,5 pF jako 1p5. Rezistor o hodnotě 680 Ω jako 680R a o hodnotě 1 MΩ jako 1M0. Označení hodnoty součástky musí mít nejméně tři znaky; znak předpony zastupuje desetinnou čárku. Příklady označení typu součástky: BC149; 74LS00; KY130/80; WN 559 00. U fyzických součástek se používá mj. značení hodnot barvou.

Indexy součástek a bloků

Písmenné kódy (předznamenání -) podle již neplatné normy IEC 750. Dokument Normy a technická dokumentace, Normy ČSN a technická dokumentace v oblasti elektrotechniky, Standards CADdy++ Electrical Engineering. Reference designator - Wikipedia.

A - funkční blok obecně, sestava; B - převod veličiny neelektrické na elektrickou a opačně; BA - mikrofon, sluchátko, reproduktor (obecně elektroakustický měnič); BL - fotoodpor, fototranzistor; BX - krystal, piezokrystalová jednotka (PKJ); C - kondenzátor; D - člen číslicový; DD - hradlo; DM - mikroprocesor; DS - paměť; DT - zpožďovací linka (delay line); E - svícení, topení, chlazení; EL - osvětlovací žárovka; F - jištění a ochrana; FA - jistič; FI - proudový chránič; FU - pojistka tavná; FV - ochrana přepěťová; G - generátor signálu, zdroj energie; GB - baterie; H - signalizace; HL - návěstní žárovka, doutnavka, LED, displej; K - spínač ovládaný elektricky, relé; L - indukčnost, cívka; M - motor (všeobecně), servomotor; N - člen analogový; NA - operační zesilovač; NL - analogový integrovaný obvod (např. 555); P - měřící přístroj (všeobecně); Q - spínač v silovém obvodu; R - rezistor; RN - termistor (NTC,PTC); S - spínač; SA - spínač sdělovací; SA - přepínač; SB - tlačítko; SD - tlačítko bezkontaktní, senzor; T - transformátor (obecně); TC - transformátor sdělovací; U - převod elektrické veličiny na elektrickou veličinu; V - součástka polovodičová i vakuová obecně; VD - dioda; VD - kapacitní dioda (varikap); VS - tyristor; VT - tranzistor; VZ - Zenerova dioda, stabilizační dioda; W - vedení, vodič, kabel, vlnovod, světlovod; WA - anténa; X - spojovací součástka obecně, připojovací svorka obecně; XC - vývod konektoru; XP - banánek (plug); XS - zdířka (socket); Y - elektricky ovládaná mechanika (na př. elmag. ventil); Z - filtr obecně, zakončovací člen; ZB - odrušovací filtr; ZF - filtr mezifrekvenční.

IEC750 úplné označení: = přístroj + umístění - součástka : svorka . Např. -X2:23 na konektoru číslo 2 pól číslo 23, nebo +Z2-DD3:6 vývod číslo 6 součástky DD3, která je na desce Z2.

Vodiče a svorky

Svorky se označují velkými písmeny latinské abecedy mimo I a O, arabskými číslicemi 0 až 9 (6, 9) a znaky + a −, vodiče také barvou izolace, pásové přípojnice barevnými pruhy.
Pro označení vodičů jsou dovoleny následující barvy: černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, šedá, bílá, růžová, tyrkysová. Označení barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce, a to buď barvou izolace, nebo barevnými značkami (markery), kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů.

Barevné značení v třífázových silových sítích v různých státech. Norma IEC 60446; Harmonised colours and alphanumeric marking. Silové kabely: Tabulka barevného značení žil, Barevné značení žil silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0165, Barevné značení žil silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002, zmatek některých náhrad. Značení vodičů pomocí 25-pair color code, barevné značení Optical fiber cable. Identifikace svorek, konců vodičů a vodičů u rozhraní člověk-stroj. EN - Poul - Identifikace vodičů a svorek, Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.

Značení vodičů a svorek.
ochranné a společné
zem     Obrázek symbolu zem.
ochranná zem, Protective Earthing PE žlutá+zelená Obrázek symbolu zem ochranná.
ochranné pospojení uzemněné, Protective Bonding Earthed, ekvipotenciální spojení PBE, CC   Obrázek symbolu spojení ekvipotenciální.
pracovní uzemnění, Functional Earthing, bezšumová zem FE, TE   Obrázek symbolu zem bezšumová.
pracovní pospojení, Functional Bonding, spojení s kostrou FB, MM   Obrázek symbolu spojení s kostrou.
střídavá soustava Obrázek symbolu střídavého proudu.
pracovní fázový (Line) L1, L2, L3 černá, hnědá, šedá; oranžová (pruhy)
pracovní střední (Neutral) N modrá
stejnosměrná soustava Obrázek symbolu stejnosměrného proudu.
IEC Č.S.S.R. U.S.A.
pracovní kladný L+ hnědá tmavěčervená L+ červená Obrázek symbolu kladného pólu.
pracovní střední (Middle) M modrá světlemodrá N bílá  
pracovní záporný L− šedá tmavěmodrá L− černá Obrázek symbolu záporného pólu.
Značky pro schémata elektrických obvodů
Příklady kreslení v elektrotechnických schématech.

Příklady kreslení v elektrotechnických schématech.

Moeller - Značky pro obvodová schémata Evropa – Severní Amerika - Schématické - značky podle DIN EN, NEMA ICS/ANSI/IEEE/CSA, Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB. Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata. Wikimedia SVG electrical symbols. IEC-60617 Symbol Preview | AutoCAD Electrical | Autodesk Knowledge Network:. NEMA and IEC schematic diagram comparisons - MZ081001EN - comparison-nema-iec-schematic-diagrams-mz081001en.pdf.

Další informace v externích odkazech

Bezpečnost a elektřina

Rozhraní člověk–stroj

Doporučení pro rozhraní "rozhraní člověk - stroj":

Značení pojistek

Trubičkové pojistky; poblíž držáku pojistky se značí napětí, proud, rychlost a vypínací schopnost viz IEC127 Marking table - Littelfuse_5x20mm-IEC-Fuse-Cap-Marking_guide.pdf, např.:

 
		 
 T 4A L 250V       
 │ └┤ │ └┴┴┤
 │ │ │  └───── jmenovité napětí = 250 V
 │ │ └────────── vypínací schopnost (breaking capacity)
 │ │       L .. nízká (low), skleněné pouzdro bez náplně
 │ │       E .. střední , skleněné pouzdro plněné pískem 
 │ │       H .. vysoká (high), keramické pouzdro plněné pískem
 │ └──────────── jmenovitý proud = 4 A
 └─────────────── rychlost vypnutí
          nic .. normální 
          T .... pomalá (šnek)
          F .... rychlá
          FF ... velmi rychlá
          
 gL/gG .. vedení proti přetížení a zkratu, aM .. motorová jen proti zkratu, 
 gR .. polovodiče, gTr .. transformátory, gF1 .. kabely 

Viz též Bezpečnost elektrických zařízení - použití pojistek - 1. část, tabulky_pouziti_pojistek_cz.pdf. Normalizované tavné pojistky: systém DIAZED (diametrisch abgestufter zweiteiliger Edison-Schmelzstöpsel) řada DII [závit E27]: (2 A = růžová, 4 A = hnědá, 6 A = zelená, 10 A = červená, 13 A = černá, 16 A = šedá, 20 A = modrá, 25 A = žlutá), řada DIII [závit E33, zvaný goliáš]: (35 A = černá, 50 A = bílá, 63 A = měděná), 80 A = stříbrná, 100 A = červená, 125 A = žlutá. Viz také Schmelzsicherung – Wikipedia.

American Standard Code for Information Interchange

Tabulka kódu ASCII (ISO/IEC 646, CCITT V.3 International Alphabet No.5, ANSI X3.4, ITU T.50 – Wikipedie).
nibble HIGH
LOW01234567
0 NUL0x00
0
\0
DLE0x10
16
SPC0x20
32
00x30
48
@0x40
64
P0x50
80
`0x60
96
p0x70
112
1 SOH0x01
1
DC10x11
17
!0x21
33
10x31
49
A0x41
65
Q0x51
81
a0x61
97
q0x71
113
2 STX0x02
2
DC20x12
18
"0x22
34
20x32
50
B0x42
66
R0x52
82
b0x62
98
r0x72
114
3 ETX0x03
3
DC30x13
19
#0x23
35
30x33
51
C0x43
67
S0x53
83
c0x63
99
s0x73
115
4 EOT0x04
4
DC40x14
20
$0x24
36
40x34
52
D0x44
68
T0x54
84
d0x64
100
t0x74
116
5 ENQ0x05
5
NAK0x15
21
%0x25
37
50x35
53
E0x45
69
U0x55
85
e0x65
101
u0x75
117
6 ACK0x06
6
SYN0x16
22
&0x26
38
60x36
54
F0x46
70
V0x56
86
f0x66
102
v0x76
118
7 BEL0x07
7
\a
ETB0x17
23
'0x27
39
70x37
55
G0x47
71
W0x57
87
g0x67
103
w0x77
119
8 BS0x08
8
\b
CAN0x18
24
(0x28
40
80x38
56
H0x48
72
X0x58
88
h0x68
104
x0x78
120
9 HT0x09
9
\t
EM0x19
25
)0x29
41
90x39
57
I0x49
73
Y0x59
89
i0x69
105
y0x79
121
A LF0x0A
10
\n
SUB0x1A
26
*0x2A
42
:0x3A
58
J0x4A
74
Z0x5A
90
j0x6A
106
z0x7A
122
B VT0x0B
11
\v
ESC0x1B
27
\e
+0x2B
43
;0x3B
59
K0x4B
75
[0x5B
91
k0x6B
107
{0x7B
123
C FF0x0C
12
\f
FS0x1C
28
,0x2C
44
<0x3C
60
L0x4C
76
\0x5C
92
l0x6C
108
|0x7C
124
D CR0x0D
13
\r
GS0x1D
29
-0x2D
45
=0x3D
61
M0x4D
77
]0x5D
93
m0x6D
109
}0x7D
125
E SO0x0E
14
RS0x1E
30
.0x2E
46
>0x3E
62
N0x4E
78
^0x5E
94
n0x6E
110
~0x7E
126
F SI0x0F
15
US0x1F
31
/0x2F
47
?0x3F
63
O0x4F
79
_0x5F
95
o0x6F
111
DEL0x7F
127

Xon = <Ctrl>+<Q> = DC1 = 0x11; Xoff = <Ctrl>+<S> = DC3 = 0x13
Popisy různých kódování v článku Character_encoding, Přehled kódování češtiny.

Značení průměru vodiče v jednotkách AWG (American Wire Gauge)

Značení průměru vodiče v jednotkách AWG.
AWG#d
[mm]
d
[inch]
S
[mm²]
poznámkaAWG#d
[mm]
d
[inch]
S
[mm²]
poznámka
102,6000,10245,309260,4040,01590,128
112,3000,09064,155270,3610,01420,102
122,0500,08073,301280,3200,01260,080
131,8300,07202,630290,2870,01130,065
141,6300,06422,087300,2540,01000,051
151,4500,05711,651310,2260,00890,040
161,2900,05081,307320,2030,00800,032
171,1500,04531,039330,1800,00710,025
181,0200,04020,817340,1600,00630,020
190,9120,03590,653350,1420,00560,016
200,8130,03200,519360,1270,00500,013
210,7240,02850,412370,1140,00450,010
220,6430,02530,325380,1020,00400,008
230,5740,02260,259390,0890,00350,006
240,5110,02010,205UTP kabel400,0790,00310,005
250,4550,01790,163

Vzorec pro přepočet z awg# na průměr v milimetrech je d = 92((36-AWG#)/39) × 0,127 [mm; AWG#] ; American wire gauge - Wikipedia; Wire gauge size chart | AWG table.

Vodiče

Vodiče z elektrovodné mědi, plné Cu jádro
S
[mm²]

[mm]
na 1 metr délky vodiče při +20 °C
pro J = 1,5 A/mm²
39 μW/mm3
pro J = 2,5 A/mm²
108 μW/mm3
pro J = 4 A/mm²
276 μW/mm3
Rss
[mΩ]
m
[g]
W
k oteplení o 1 °C
(bez chlazení)
[J]
Imax
[A]
P
[W]
Imax
[A]
P
[W]
Imax
[A]
P
[W]
čistá
Cu
ČSN EN
60228
0,08 0,32 0,12 0,003 0,20 0,009 0,32 0,022 215,5 0,72 0,27
0,14 0,42 0,21 0,005 0,35 0,015 0,56 0,039 123,2 1,25 0,48
0,22 0,53 0,33 0,009 0,55 0,024 0,88 0,061 78,4 1,97 0,75
0,35 0,67 0,53 0,014 0,88 0,038 1,40 0,097 49,3 3,14 1,19
0,50 0,80 0,75 0,019 1,25 0,054 2,00 0,138 34,5 36 4,48 1,71
0,75 0,98 1,13 0,029 1,88 0,081 3,00 0,207 23,0 24,5 6,72 2,56
1,00 1,13 1,50 0,039 2,50 0,108 4,00 0,276 17,2 18,1 8,96 3,41
1,50 1,38 2,25 0,058 3,75 0,162 6,00 0,414 11,5 12,1 13,44 5,12
2,50 1,78 3,75 0,097 6,25 0,269 10,00 0,690 6,9 7,41 22,40 8,53
4,00 2,26 6,00 0,155 10,00 0,431 16,00 1,103 4,3 4,61 35,84 13,66
6,00 2,76 9,00 0,233 15,00 0,647 24,00 1,655 2,9 3,08 53,76 20,48
10,00 3,57 15,00 0,388 25,00 1,078 40,00 2,759 1,7 1,83 89,60 34,14
16,00 4,51 24,00 0,621 40,00 1,724 64,00 4,414 1,1 1,15 143,36 54,62
25,00 5,64 37,50 0,970 62,50 2,694 100,00 6,896 0,7 224,00 85,34

V tabulce jsou hodnoty vypočteny z: měrný elektrický odpor (rezistivita) mědi ρ = 17,241 mΩ/(m/mm²), ale podle ČSN 42 3001 „Měď elektrovodná 42 3001 Cu 99,9E“ může být ρ ≤ 17,7×10−9 Ωm, tedy poměrný rozdíl 17,7/17,241 = +2,67 %, měrná hmotnost (hustota) ρ = 8 960 kg/m³, měrná tepelná kapacita c = 381 J/(kg×K), tepelný součinitel odporu α = +0,004 2 K−1 pro 0 až 100 °C. Údaje platí při teplotě +20 °C. Měď je diamagnetická, εr = 0,999 99.
Elektrický vodič, Vodič (elektrotechnický výrobek), Rezistivita. Jádra izolovaných kabelů norma ČSN EN 60228. Katalog NKTcables, Silové vodiče a kabely. IEC 60228 - Wikipedia.
Měděné vodiče ve výkonových stupních zatěžovat do 4 A/mm²; vinutí transformátorů (2 až 4)  A/mm². Pro silnoproudé instalace dle tabulek v ČSN 33 2000-5-523 viz Jednoduché určení jištění, vypočítat jištění kabelu. IEC 60228 Conductors of insulated cables - Wikipedia.

Elektroinstalace

Ukládání vedení do stropů a podlah, norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Instalační zóny pro umístění vedení elektrických rozvodů (ve zdi), norma ČSN 33 2130 ed. 3 jsou:

vodorovné, šířka 300 mm:

a svislé, šířka 200 mm, vedle dveří, oken a rohů, od 100 mm do 300 mm od otvoru.

U dveří se spínače umísťují ve svislé instalační zóně. Doporučuje se, aby jejich střed byl 1 050 mm nad hotovou podlahou. Spínače a zásuvky nad pracovními plochami se na zdech umísťují uvnitř prostřední vodorovné zóny tak, že jejich střed je ve výši 1 150 mm nad hotovou podlahou. Připojení vývodů, spínačů a zásuvek, které jsou mimo instalační zóny se provede svislým vedením z nejbližší vodorovné instalační zóny. Vedení lze ukládat mimo instalační zóny je-li uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je minimálně 6 cm anebo v prefabrikovaných stěnových dílcích a chráněno proti poškození.

Elektrické vedení a rozvody elektřiny v USA – mylms.

Chlazení

Dokument Thermal Resistance - Theory and Practice popisuje dynamické schéma odvodu tepla ze součástek SMD. Dokument Výpočty chlazení elektronických součástí s řešenými příklady. Stránka TRANSPORT TEPLA V ELEKTRONICE | ELCHEMCo. Stránka s diskuzí Dissipating 1W on a TO-220 without heatsink?.

Schematické znázornění situace při chlazení výkonového tranzistoru.

Chlazení tranzistoru. Schematické znázornění obvodu tepelných toků.

Orientační hodnoty tepelného odporu styku mezi pouzdrem a chladičem
provedení stykuRthch
[°C/W]
suchýnamazáno silikonovou vazelinou
přímo bez podložky0,50,1
tenká podložka (50 μm)1,250,35
silná podložka (100 μm)1,50,6

Podle knihy Ing. Jindřich Čermák, CSc. Kurs polovodičové techniky, SNTL Praha 1976, strana 109.

Publikace TESLA Rožnov, 1976-77, Konstrukční katalog germaniových tranzistorů, strany XXIX až XXIV, kapitola Chlazení polovodičových součástek. Vzorec pro výpočet deskového chladiče:

R th = 3,3 λ d C 0,25 + 650 S C R_{th} = {3,3} over { sqrt{ %ilambda cdot d} } cdot C^{0,25} + {650} over {S} cdot C
λ … tepelná vodivost materiálu chladiče
λCu = 3,8 W/°C cm
λAl = 2,1 W/°C cm
λmosaz = 1,1 W/°C cm
λocel = 0,46 W/°C cm
S … plocha chladiče v cm2
d … tloušťka chladiče v mm
C (⁴√C) … konstrukční konstanta
poloha
vodorovně svisle
povrch lesklý 1 (1) 0,85 (0,9602)
černěný 0,5 (0,8409) 0,43 (0,8098)
Graf závislosti tepelného odporu chladiče na jeho ploše.

Graf závislosti tepelného odporu chladiče na jeho ploše. Chladič čtvercového tvaru z Al plechu tloušťky 1,5 mm. Zdrojový kód grafu.

Rychlý chladič
typrozměr
[mm]
odpor Rthha
[°C/W]
P pro
Δt = 60 °C
Al deska (čtvercová), tloušťka ≥ 2 mm, vodorovná, lesklá45 × 45401,5 W
65 × 65203 W
75 × 75154 W
100 × 1009,56,3 W
140 × 140610 W

Podle knihy Ing. Jindřich Čermák, CSc. Kurs polovodičové techniky, SNTL Praha 1976, strana 110. Chladiče ze starých zařízení ČSSR popisuje článek Ing. Václav Teska, Chladiče pro polovodiče, časopis Amatérské rádio, ročník 1974, číslo 9, strany 338 až 342, obsahuje grafy Rth pro vějířové chladiče o straně 45 mm, 63,5 mm a 79 mm, pro profily č. 776, 775, 751, 754 (807 Kovohutě Děčín), 752 (4472 Kovohutě Děčín), 609, 610, 137, 758, 136, 753 od výrobce Závody SPN, druhovýroba, Žiar nad Hronom.

Orientační tepelné vlastnosti materálů při pokojové teplotě
materiál objemová hustota ρ
[kg/m³]
měrná tepelná kapacita c
[J/(kg×K)]
tepelná vodivost λ
[W/(m×K)]  ↓ 
poznámka
stříbro 10 500 235 410
měď 8 960 381 393
hliník 2 700 900 210
ocel 7 900 470 45
sklo 2 500 až 3 500 300 až 800 0,8 až 1,7
voda 998 4 185 0,60
polyetylén 960 2 200 0,5
bakelit 1 300 1 500 0,3
glycerin 1 260 2 400 0,28
epoxid 1 500 1 300 0,2
silikonový olej 920 2 000 0,2
plexisklo 1 190 1 470 0,19
azbest 700 800 0,1
pěnový polyuretan 50 1 200 0,05
papír 1 200 1 400 0,05 PROPERTIES OF PAPER
minerální vata 75 0,03 až 0,04
vzduch (při t = 0 °C) 1,3 1 000 0,024 Air Properties, vzduch, Vzduch

Podle knihy J. Vackář, Amatérská měřící technika.

Elektrické akumulátory a primární články

Několik odkazů: 🔗 List of battery sizes; 🔗 Vlastnosti NiCd baterií (hermetické nebo otevřené provedení); 🔗 Vybíjení akumulátoru před jeho nabíjením | Pověry a mýty o hermetických akumulátorech | Abeceda baterií a akumulátorů; 🔗 Normy a zákony | Abeceda baterií a akumulátorů; 🔗 Akumulátory NiFe a NiCd; 🔗 Ḅ㌄㬄〄㈄㬄㔄㴄㠄㔄⸀ 䄄䈄䀄⸀ 㐀㠀 - Батареи и аккумуляторы.pdf; 🔗 The Batteriser Explained – EEVblog; 🔗 Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů; 🔗 Provoz a údržba startovacích akumulátorů | AGROjournal.cz; 🔗 Náklady na akumulaci elektrické energie v  komerčních sekundárních článcích - TZB-info.

Označení a rozměry primárních elektrických článků.
označení rozměr
[mm]
IEC 60086-1 Table C.1 – Physical designation and dimensions of round cells and batteries
lidověIEC jiné
ZnC
zinkouhlíkové
alkalické
tužkový obyč. R6
běžná CAh = 400 — 1700 mAh
LR6
běžná CAh = 1800 — 2700 mAh
AA ; mignon max. ⌀ 14,5 × 50,5
tenký tužkový, do dálkáče R03
běžná CAh = 540 mAh
LR03
běžná CAh = 1200 mAh
AAA ; micro max. ⌀ 10,5 × 44,5
malý monočlánek, malý buřt R14
běžná CAh = 3800 mAh
LR14
běžná CAh = 8000 mAh
C ; baby max. ⌀ 26,2 × 50
monočlánek, velký buřt R20
běžná CAh = 8000 mAh
LR20
běžná CAh = 12000 mAh
D ; mono max. ⌀ 34,2 × 61,5
plochá baterie, placatá baterka 3R12
běžná CAh = 1200 mAh
3LR12
běžná CAh = 6100 mAh
cca š. 67 × v. 62 × h. 22

Článek Engineering Guidelines for Designing with Batteries, aneb Engineering resources for designing equipment using battery packs from PowerStream. Článek Primární galvanické články a jejich porovnání. Mezinárodní norma IEC 60086-1 Primary batteries – Part 1: General a norma IEC 60086-2 Primary batteries – Part 2: Physical and electrical specifications. Koncové vybíjecí (odpojovací) napětí záleží na druhu napájeného zařízení (režimu vybíjení), odebíraném proudu (velikost zátěže); podle normy je 0,9 V/článek pro RZ = 10 Ω, 0,8 V/článek pro RZ = 3,9 Ω. batteries - Standard current and discharge current - Electrical Engineering Stack Exchange.

Koncové vybíjecí (odpojovací) napětí pro
uzavřené NiCd akumulátory
počet článků baterie spojených sériově koncové vybíjecí napětí baterie
1 až 6 počet článků × 1,0 V
7 až 20 (počet článků - 1) × 1,2 V

Podle Panasonic, NICKEL CADMIUM HANDBOOK, february 2002, Precautions for designing devices with Ni-Cd batteries, kapitola 5.4 . Např. pro baterii s Ujm. = 6 V je Uodpoj. = 5 V a pro baterii s Ujm. = 12 V je Uodpoj. = 10,8 V. Doporučený vybíjecí proud v mA je číselně 0,1 až 0,5 × kapacita článku v mAh. Teplota pro nabíjení 0 až 45 °C, pro vybíjení −20 °C až +65 °C.
Napětí uzavřeného článku se po nabití kladné elektrody ustálí na 1,55 V a vlivem ohřevu mírně klesá. V tomto bodě je nutné nabíjení přerušit nebo proud snížit. Uzavřené články nelze nabíjet konstantním napětím. Chování jevu „ΔU peak“ zásadně závisí na teplotě, velikosti nabíjecího proudu a také jiných vlivech; toto není spolehlivé řešení ukončování nabíjení pro praxi. Také viz Nickel Cadmium Batteries Application Manual from Energizer Technical Information.
Životnost baterie vs. spotřeba přístroje vs. žádaná doba provozu: NASA Technical Memorandum 89915 A Prediction Model of the Depth-of-Discharge Effect on the Cycle Life of a Storage Cell.
Texas Instruments Application Report Single-cell Battery Discharge Characteristics Using the TPS61070 Boost Converter. Energizer Nickel Metal Hydride (NiMH) Handbook and Application Manual.

Skupiny podle vybíjecích proudů viz ČSN EN 61951-1 ed.3
označení pojmenování přípustný vybíjecí proud
[A]
L malý < 0,5 CAh
M střední < 3,5 CAh
J vyšší střední < 5,0 CAh
H vysoký < 7,0 CAh
X velmi vysoký < 15 CAh

CAh je jmenovitá kapacita akumulátoru v jednotkách Ah, tj. množství elektrického náboje Q uloženého v elektrochemicky aktivní hmotě akumulátoru a využitelného při procesu vybíjení. Množství elektrického náboje Q, jednotka Coulomb, rozměr 1 C = 1 A · 1 s.

Koncové vybíjecí (odpojovací) napětí pro
VRLA akumulátory
vybíjecí proud
[A]
koncové vybíjecí napětí pro
[V]
jeden článek baterii 6 V baterii 12 V
občas nebo
I < 0,2 CAh
1,75 5,25 10,5
0,2 CAh ≤ I
< 0,5 CAh
1,70 5,1 10,2
0,5 CAh ≤ I
< 1,0 CAh
1,55 4,65 9,3
1,0 CAh ≤ I
1,30 3,9 7,8

Podle B.B. BATTERY, Valve Regulated Lead-Acid Battery Manual, table 4 final discharge voltage. CAh je jmenovitá kapacita aku. v Ah. Doporučené nabíjení: 1. konstantním napětím (při stand by use U = 2,275 V ±25 mV na článek, při cycle use U = 2,450 V ±25 mV na článek) s omezením proudu na 0,1 A × jmenovitá kapacita akum. v Ah, nebo 2. konstantním napětím dvoustupňově. Teplotní kompenzace nabíjecího napětí při stand-by use −3 mV/°C/článek, při cycle use −4 mV/°C/článek vůči napětí při 20 °C. Dbát na chlazení baterie a větrání prostoru pro baterie, doporučená vzduchová mezera mezi bateriemi 5 až 10 mm! Ripple current flowing in the battery, should not exceed 0,1CAh Amps R.M.S. Teplota prostředí pro stand by use −15 — +50 °C, pro cycle use +5 — +35 °C.

Článek Richard Perez, Lead-Acid Battery State of Charge vs. Voltage, prezentace Lead-Acid Batteries.


Značení vývodů akumulátorů: the F1 Faston Tab is No. 187 because it is 0,187″ wide ≈ 3/16″ ≈ 4,75 mm. The F2 Faston Tab is No. 250 because it is 0,25″ wide = 1/4″ ≈ 6,35 mm. Viz Terminal Type…

Předpis České dráhy V98/62 - Předpis pro údržbu a opravy akumulátorových baterií železničních kolejových vozidel.

Rady od přepravní společnosti United Parcel Service of America Jak bezpečně zabalit a odeslat baterie; pozor na lithiové baterie nad 100 Wh a články nad 20 Wh.